Tập làm văn : Trả bài văn miêu tả đồ vật trang 14 Sách bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Chiếc cặp da của em trông…

Chiếc cặp da của em trông xinh xắn làm sao ! Da màu nâu vàng, được đánh xi bóng loáng.. Tập làm văn : Trả bài văn miêu tả đồ vật trang 14 Sách bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – Tập làm văn : Trả bài văn miêu tả đồ vật … Đọc tiếpTập làm văn : Trả bài văn miêu tả đồ vật trang 14 Sách bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Chiếc cặp da của em trông…