Tập làm văn : Trả bài văn miêu tả cây cối trang 58 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 1. Phân loại lỗi, nêu cách…

1. Phân loại lỗi, nêu cách sửa lỗi trong bài làm của em vào bảng sau. 2. Chọn một đoạn trong bài làm của em viết lại cho hay hơn. Tập làm văn : Trả bài văn miêu tả cây cối trang 58 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – Tập … Đọc tiếpTập làm văn : Trả bài văn miêu tả cây cối trang 58 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 1. Phân loại lỗi, nêu cách…