Tập làm văn – Trả bài văn kể chuyện trang 32 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1.Đọc lại bài làm của em và lời nhận…

1.Đọc lại bài làm của em và lời nhận xét của thầy cô. sửa lỗi trong bài theo yêu cầu sau . Tập làm văn – Trả bài văn kể chuyện trang 32 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Tập làm văn – Trả bài văn kể chuyện 1. Đọc lại bài … Đọc tiếpTập làm văn – Trả bài văn kể chuyện trang 32 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1.Đọc lại bài làm của em và lời nhận…

Tập làm văn: Trả bải văn kể chuyện trang 55 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Nghe cô giáo (thầy giáo) nhận xét chung về bài làm của cả lớp….

Tập làm văn: Trả bài văn kể chuyện – Tập làm văn: Trả bải văn kể chuyện trang 55 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. 1. Nghe cô giáo (thầy giáo) nhận xét chung về bài làm của cả lớp. 1. Nghe cô giáo (thầy giáo) nhận xét chung về bài làm của cả lớp. … Đọc tiếpTập làm văn: Trả bải văn kể chuyện trang 55 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Nghe cô giáo (thầy giáo) nhận xét chung về bài làm của cả lớp….