Tập làm văn : Tóm tắt tin tức trang 39 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Đọc lại bản tin Vẽ về cuộc sống an toàn…

Đọc lại bản tin Vẽ về cuộc sống an toàn (Tiếng Việt 4, tập hai, trang 54 – 55), trả lời câu hỏi. Tập làm văn : Tóm tắt tin tức trang 39 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – Tập làm văn : Tóm tắt tin tức I – Nhận … Đọc tiếpTập làm văn : Tóm tắt tin tức trang 39 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Đọc lại bản tin Vẽ về cuộc sống an toàn…

Tập làm văn: Tóm tắt tin tức trang 63 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, I.NHẬN XÉT.Câu 1. Đọc lại bản tin Vẽ về cuộc sống an toàn.Câu 2. Từ bài tập…

Tập làm văn: Tóm tắt tin tức – Tập làm văn: Tóm tắt tin tức trang 63 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. I.NHẬN XÉT.Câu 1. Đọc lại bản tin Vẽ về cuộc sống an toàn.Câu 2. Từ bài tập trên, rút ra nhận xét.II. LUYỆN TẬP.Câu 1. Tóm tắt bản tin sau bằng 3 … Đọc tiếpTập làm văn: Tóm tắt tin tức trang 63 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, I.NHẬN XÉT.Câu 1. Đọc lại bản tin Vẽ về cuộc sống an toàn.Câu 2. Từ bài tập…