Tập làm văn – Thế nào là miêu tả? trang 97 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Tập làm văn – Thế nào là miêu tả. 1….

Tập làm văn – Thế nào là miêu tả. 1. Đoạn văn sau miêu tả những sự vật nào ?. Tập làm văn – Thế nào là miêu tả? trang 97 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1 – Tập làm văn – Thế nào là miêu tả? TẬP LÀM VĂN – THẾ … Đọc tiếpTập làm văn – Thế nào là miêu tả? trang 97 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Tập làm văn – Thế nào là miêu tả. 1….