Tập làm văn: Tập viết đối thoại trang 85 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Đọc đoạn trích sau của truyện Thái sư Trần Thủ Độ: 2. Dựa theo nội…

Tập làm văn: Tập viết đối thoại – Tập làm văn: Tập viết đối thoại trang 85 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. 1. Đọc đoạn trích sau của truyện Thái sư Trần Thủ Độ: 2. Dựa theo nội dung của đoạn trích trên, em hãy cùng các bạn trong nhóm viết tiếp một số … Đọc tiếpTập làm văn: Tập viết đối thoại trang 85 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Đọc đoạn trích sau của truyện Thái sư Trần Thủ Độ: 2. Dựa theo nội…