Tập làm văn – Tập viết đoạn hội thoại trang 46 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: Đọc đoạn trích của truyện Thái sư…

Đọc đoạn trích của truyện Thái sư Trần Thủ Độ (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 85). Dựa theo nội dung đoạn trích, em hãy viết tiếp một số lời đối thoại để hoàn chỉnh màn kịch sau : . Tập làm văn – Tập viết đoạn hội thoại trang 46 Vở bài tập (VBT) … Đọc tiếpTập làm văn – Tập viết đoạn hội thoại trang 46 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: Đọc đoạn trích của truyện Thái sư…