Tập làm văn – Tập viết đoạn đối thoại trang 68, 69 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1.Đọc lại một trong hai phần…

1.Đọc lại một trong hai phần của truyện Một vụ đắm tàu (Tiếng việt 5, tập hai, trang 108-109). Tập làm văn – Tập viết đoạn đối thoại trang 68, 69 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Tập làm văn – Tập viết đoạn đối thoại trang 68 1. Đọc lại … Đọc tiếpTập làm văn – Tập viết đoạn đối thoại trang 68, 69 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1.Đọc lại một trong hai phần…