Tập làm văn – Tập viết đoạn đối thoại trang 43 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: Đọc đoạn trích của truyện Thái sư…

Đọc đoạn trích của truyện Thái sư Trấn Thủ Độ (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 77). Dựa theo nội dung đoạn trích, em hãy viết tiếp một số lời đối thoại để hoàn chỉnh màn kịch sau . Tập làm văn – Tập viết đoạn đối thoại trang 43 Vở bài tập (VBT) Tiếng … Đọc tiếpTập làm văn – Tập viết đoạn đối thoại trang 43 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: Đọc đoạn trích của truyện Thái sư…

Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại trang 77 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 2, 1. Đọc đoạn trích dưới đây của truyện Thái sư Trần Thủ…

Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại – Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại trang 77 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 2. 1. Đọc đoạn trích dưới đây của truyện Thái sư Trần Thủ Độ; 2. Dựa theo nội dung của đoạn trích trên, em hãy cùng các bạn trong nhóm … Đọc tiếpTập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại trang 77 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 2, 1. Đọc đoạn trích dưới đây của truyện Thái sư Trần Thủ…