Tập làm văn: Tả về một loài chim trang 30 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Viết lời cho em đáp lại lời cảm ơn trong mỗi trường hợp sau:Câu 2….

Tập làm văn: Tả về một loài chim – Tập làm văn: Tả về một loài chim trang 30 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 1. Viết lời cho em đáp lại lời cảm ơn trong mỗi trường hợp sau:Câu 2. Đọc bài “Chim chích bông” (Sách Tiếng Việt 2, tập 2, trang 30) … Đọc tiếpTập làm văn: Tả về một loài chim trang 30 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Viết lời cho em đáp lại lời cảm ơn trong mỗi trường hợp sau:Câu 2….