Tập làm văn: Tả người trang 159 SGK Tiếng Việt tập 1, Chọn một trong các đề sau:…

Tập làm văn: Tả người – Tập làm văn: Tả người trang 159 SGK Tiếng Việt tập 1. Chọn một trong các đề sau: Tập làm văn: Tả người Câu 1: Chọn một trong các đề sau: 1. Tả một em bé đang tuổi tập nói, tập đi. 2. Tả một người thân (ông, bà, cha, … Đọc tiếpTập làm văn: Tả người trang 159 SGK Tiếng Việt tập 1, Chọn một trong các đề sau:…

Tập làm văn: Tả người trang 159 SGK Tiếng Việt 5 tập 1, Chọn một trong các đề sau:…

Tập làm văn: Tả người – Tập làm văn: Tả người trang 159 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Chọn một trong các đề sau: Tập làm văn: Tả người Câu 1: Chọn một trong các đề sau: 1. Tả một em bé đang tuổi tập nói, tập đi. 2. Tả một người thân (ông, bà, … Đọc tiếpTập làm văn: Tả người trang 159 SGK Tiếng Việt 5 tập 1, Chọn một trong các đề sau:…

Tập làm văn: Tả người (Kiểm tra viết) trang 21 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, Chọn một trong các đề bài sau:…

Tập làm văn: Tả người – Tập làm văn: Tả người (Kiểm tra viết) trang 21 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. Chọn một trong các đề bài sau: Tập làm văn: Tả người Câu 1 : Chọn một trong các đề bài sau: 1. Tả một ca sĩ đang biểu diễn. 2. Tả một nghệ … Đọc tiếpTập làm văn: Tả người (Kiểm tra viết) trang 21 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, Chọn một trong các đề bài sau:…