Tập làm văn: Tả ngắn về cây cối trang 90 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Em đạt giải cao trong một cuộc thi (kể chuyện, vẽ…) được các…

Tập làm văn: Tả ngắn về cây cối – Tập làm văn: Tả ngắn về cây cối trang 90 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 1. Em đạt giải cao trong một cuộc thi (kể chuyện, vẽ…) được các bạn chúc mừng. Em đáp lại lời chúc mừng của các bạn thế nào?Câu 2. … Đọc tiếpTập làm văn: Tả ngắn về cây cối trang 90 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Em đạt giải cao trong một cuộc thi (kể chuyện, vẽ…) được các…