Tập làm văn: Tả ngắn về bốn mùa trang 21 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Đọc đoạn văn: “xuân về” (Sách Tiếng Việt 2, tập 2, trang 21) và…

Tập làm văn: Tả ngắn về bốn mùa – Tập làm văn: Tả ngắn về bốn mùa trang 21 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 1. Đọc đoạn văn: “xuân về” (Sách Tiếng Việt 2, tập 2, trang 21) và trả lời câu hỏi:Câu 2. Hãy viết một đoạn văn từ 3 đến 5 … Đọc tiếpTập làm văn: Tả ngắn về bốn mùa trang 21 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Đọc đoạn văn: “xuân về” (Sách Tiếng Việt 2, tập 2, trang 21) và…