Tập làm văn: Tả ngắn về biển trang 76 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau:Câu 2. Viết lại những…

Tập làm văn: Tả ngắn về biển – Tập làm văn: Tả ngắn về biển trang 76 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau:Câu 2. Viết lại những câu trả lời của em ở bài tập 3 (tiết TLV tuần 25) thành một đoạn … Đọc tiếpTập làm văn: Tả ngắn về biển trang 76 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau:Câu 2. Viết lại những…