Tập làm văn: Tả đồ vật ( kiểm tra viết) trang 75 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 2, 1. Tả quyển sách Tiếng Việt 5, tập hai của em. 2. Tả cái…

Tập làm văn: Tả đồ vật ( kiểm tra viết) – Tập làm văn: Tả đồ vật ( kiểm tra viết) trang 75 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 2. 1. Tả quyển sách Tiếng Việt 5, tập hai của em. 2. Tả cái đổng hồ báo thức Chọn một trong các đề bài sau … Đọc tiếpTập làm văn: Tả đồ vật ( kiểm tra viết) trang 75 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 2, 1. Tả quyển sách Tiếng Việt 5, tập hai của em. 2. Tả cái…