Tập làm văn – Quan sát đồ vật trang 113 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1: Tập làm văn – Quan sát đồ vật. 1. Quan sát…

Tập làm văn – Quan sát đồ vật. 1. Quan sát một đồ chơi em thích và ghi lại những điều quan sát được?. Tập làm văn – Quan sát đồ vật trang 113 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1 – Tập làm văn – Quan sát đồ vật TẬP LÀM VĂN … Đọc tiếpTập làm văn – Quan sát đồ vật trang 113 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1: Tập làm văn – Quan sát đồ vật. 1. Quan sát…