Tập làm văn – Ôn tập về tả đồ vật trang 37, 38 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: Lập dàn ý miêu tả một trong các đồ…

Lập dàn ý miêu tả một trong các đồ vật sau đây .. Tập làm văn – Ôn tập về tả đồ vật trang 37, 38 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Tập làm văn – Ôn tập về tả đồ vật Lập dàn ý miêu tả một trong các đồ … Đọc tiếpTập làm văn – Ôn tập về tả đồ vật trang 37, 38 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: Lập dàn ý miêu tả một trong các đồ…

Tập làm văn – Ôn tập về tả đồ vật trang 35, 36 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1.Đọc bài văn Cái áo của ba (Tiếng…

1.Đọc bài văn Cái áo của ba (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 63 – 64) và thực hiện các yêu cầu sau . Tập làm văn – Ôn tập về tả đồ vật trang 35, 36 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Tập làm văn – Ôn tập về tả … Đọc tiếpTập làm văn – Ôn tập về tả đồ vật trang 35, 36 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1.Đọc bài văn Cái áo của ba (Tiếng…

Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật trang 63 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Đọc bài văn sau và thực hiện yêu cầu nêu ở dưới 2. Viết một…

Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật – Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật trang 63 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. 1. Đọc bài văn sau và thực hiện yêu cầu nêu ở dưới 2. Viết một đoạn văn khoảng 5 câu tả hình dáng hoặc công dụng của … Đọc tiếpTập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật trang 63 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Đọc bài văn sau và thực hiện yêu cầu nêu ở dưới 2. Viết một…