Tập làm văn – Ôn tập về tả con vật trang 77, 78 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1.Đọc bài Chim hoạ mi hót (Tiếng…

1.Đọc bài Chim hoạ mi hót (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 123) và trả lời các câu hỏi sau . Tập làm văn – Ôn tập về tả con vật trang 77, 78 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Tập làm văn – Ôn tập về tả con vật 1. Đọc … Đọc tiếpTập làm văn – Ôn tập về tả con vật trang 77, 78 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1.Đọc bài Chim hoạ mi hót (Tiếng…

Tập làm văn: Ôn tập về tả con vật trang 123 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Đọc bài văn dưới đây và trả lời câu hỏi 2. Viết một đoạn văn…

Tập làm văn: Ôn tập về tả con vật – Tập làm văn: Ôn tập về tả con vật trang 123 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. 1. Đọc bài văn dưới đây và trả lời câu hỏi 2. Viết một đoạn văn khoảng 5 câu tả hình dáng (hoặc hoạt động) của một con … Đọc tiếpTập làm văn: Ôn tập về tả con vật trang 123 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Đọc bài văn dưới đây và trả lời câu hỏi 2. Viết một đoạn văn…