Tập làm văn – Ôn tập về tả cây cối trang 54 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1.Đọc bài văn Cây chuối mẹ (Tiếng Việt…

1.Đọc bài văn Cây chuối mẹ (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 96), trả lời các câu hỏi sau . Tập làm văn – Ôn tập về tả cây cối trang 54 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Tập làm văn – Ôn tập về tả cây cối 1. Đọc bài văn … Đọc tiếpTập làm văn – Ôn tập về tả cây cối trang 54 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1.Đọc bài văn Cây chuối mẹ (Tiếng Việt…

Tập làm văn: Ôn tập về tả cây cối trang 96 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, a) Cây chuối trong bài văn trên được tà theo trình tự nào ? Em còn có thể …

Tập làm văn: Ôn tập về tả cây cối – Tập làm văn: Ôn tập về tả cây cối trang 96 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. a) Cây chuối trong bài văn trên được tà theo trình tự nào ? Em còn có thể tả cây cối theo trình tự nào nữa ? b) … Đọc tiếpTập làm văn: Ôn tập về tả cây cối trang 96 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, a) Cây chuối trong bài văn trên được tà theo trình tự nào ? Em còn có thể …