Tập làm văn – Ôn tập về tả cảnh trang 83 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1. Liệt kê những bài văn tả cảnh mà em đã…

1. Liệt kê những bài văn tả cảnh mà em đã học trong các tiết Tập đọc, Luyện từ và câu, Tập làm văn ở học kì I (Tiếng Việt 5, tập một).. Tập làm văn – Ôn tập về tả cảnh trang 83 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Tập … Đọc tiếpTập làm văn – Ôn tập về tả cảnh trang 83 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1. Liệt kê những bài văn tả cảnh mà em đã…