Tập làm văn: Nói, viết về một người lao động trí óc trang 38 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1. Hãy kể lại một người lao động trí óc mà em…

Tập làm văn: Nói viết về một người lao động trí óc – Tập làm văn: Nói, viết về một người lao động trí óc trang 38 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Hãy kể lại một người lao động trí óc mà em biết.Câu 2. Viết những điều em vừa kể thành … Đọc tiếpTập làm văn: Nói, viết về một người lao động trí óc trang 38 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1. Hãy kể lại một người lao động trí óc mà em…