Tập làm văn: Nghe-kể: Người bán quạt may mắn trang 56 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Nghe và kể lại chuyện Người bán quạt may mắn. Ông Vương Hi Chi…

Tập làm văn: Nghe-kể: Người bán quạt may mắn – Tập làm văn: Nghe-kể: Người bán quạt may mắn trang 56 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Nghe và kể lại chuyện Người bán quạt may mắn. Ông Vương Hi Chi là một nhà thư pháp nổi tiếng của Trung Quốc ngày xưa. Nghe và … Đọc tiếpTập làm văn: Nghe-kể: Người bán quạt may mắn trang 56 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Nghe và kể lại chuyện Người bán quạt may mắn. Ông Vương Hi Chi…