Tập làm văn: Miêu tả đồ vật trang 18 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Đề: Tả cây bút chì của em.Vào đầu năm học mới, mẹ chuẩn bị cho em đầy…

Tập làm văn: Miêu tả đồ vật (Kiếm tra viết) – Tập làm văn: Miêu tả đồ vật trang 18 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Đề: Tả cây bút chì của em.Vào đầu năm học mới, mẹ chuẩn bị cho em đầy đủ các dồ dùng học tập, một trong các đồ dùng đó … Đọc tiếpTập làm văn: Miêu tả đồ vật trang 18 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Đề: Tả cây bút chì của em.Vào đầu năm học mới, mẹ chuẩn bị cho em đầy…