Tập làm văn : Miêu tả đồ vật trang 9 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Mẹ em đem cải bàn xinh xắn ấy đặt bên cửa…

Mẹ em đem cải bàn xinh xắn ấy đặt bên cửa sổ trong phòng em, bên cạnh là một giá sách, tạo cho em một góc học tập hết sức lí tưởng.. Tập làm văn : Miêu tả đồ vật trang 9 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – Tập làm … Đọc tiếpTập làm văn : Miêu tả đồ vật trang 9 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Mẹ em đem cải bàn xinh xắn ấy đặt bên cửa…