Tập làm văn – Miêu tả cây cối trang 54 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Trước sân nhà em có mảnh đất nhỏ. Ở đó,…

Trước sân nhà em có mảnh đất nhỏ. Ở đó, mẹ em trồng một khóm hoa nhài. Bốn mùa hoa nở mời gọi bướm ong lui tới.. Tập làm văn – Miêu tả cây cối trang 54 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – Tập làm văn : Miêu tả cây … Đọc tiếpTập làm văn – Miêu tả cây cối trang 54 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Trước sân nhà em có mảnh đất nhỏ. Ở đó,…

Tập làm văn: Miêu tả cây cối trang 92 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Đề: Em hãy tả một vườn rau.Ông Mặt Trời đỏ hồng vừa nhô lên khỏi đàng…

Tập làm văn: Miêu tả cây cối – Tập làm văn: Miêu tả cây cối trang 92 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Đề: Em hãy tả một vườn rau.Ông Mặt Trời đỏ hồng vừa nhô lên khỏi đàng đông, những làn sương mỏng còn bảng lảng trên cành cây, kẽ lá. Vườn rau xanh … Đọc tiếpTập làm văn: Miêu tả cây cối trang 92 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Đề: Em hãy tả một vườn rau.Ông Mặt Trời đỏ hồng vừa nhô lên khỏi đàng…