Tập làm văn : Luyện tập xây dựng mở bài trang 4 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 4 tập 2: Đọc ba đoạn văn mở bài cho một bài…

Đọc ba đoạn văn mở bài cho một bài văn miêu tả cái cặp sách (Tiếng Việt 4, tập hai, trang 10). Nêu điểm giống nhau và khác nhau giữa các đoạn đó.. Tập làm văn : Luyện tập xây dựng mở bài trang 4 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 4 tập 2 – … Đọc tiếpTập làm văn : Luyện tập xây dựng mở bài trang 4 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 4 tập 2: Đọc ba đoạn văn mở bài cho một bài…