Tập làm văn : Luyện tập xây dựng mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả con vật – trang 96 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt…

2. Viết đoạn mở bài cho bài văn tả con vật em vừa làm trong tiết tập làm văn trước theo cách mở bài gián tiếp . Tập làm văn : Luyện tập xây dựng mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả con vật – trang 96 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt … Đọc tiếpTập làm văn : Luyện tập xây dựng mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả con vật – trang 96 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt…