Tập làm văn : Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả đồ vật trang 6 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2:…

Chép lại đoạn kết bài trong bài Cái nón (Tiếng Việt 4, tập hai, trang 11 -12). Tập làm văn : Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả đồ vật trang 6 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – Tập làm văn : Luyện tập xây dựng … Đọc tiếpTập làm văn : Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả đồ vật trang 6 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2:…