Tập làm văn : Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối trang 49 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập…

3. Dựa vào các câu trả lời trên, hãy viết một kết bài mở rộng cho bài văn : Rồi một ngày kia, em sẽ lớn lên và rời xa mái trường tiểu học thân yêu.. Tập làm văn : Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối trang 49 … Đọc tiếpTập làm văn : Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối trang 49 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập…

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối trang 82 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Có thể dùng các câu sau để…

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối – Tập làm văn: Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối trang 82 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1. Có thể dùng các câu sau để kết bài không? Vì sao?Câu … Đọc tiếpTập làm văn: Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối trang 82 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Có thể dùng các câu sau để…