Tập làm văn – Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật trang 130 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1 : Tập làm văn –…

Tập làm văn – Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật. 1. Đọc các đoạn văn tả chiếc cặp sách (sách Tiếng Việt 4, tập một, trang 172 – 173) và trả lời câu hỏi . Tập làm văn – Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật trang 130 … Đọc tiếpTập làm văn – Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật trang 130 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1 : Tập làm văn –…

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật trang 172 SGK Tiếng Việt 4 tập 1, Đọc các đoạn văn sau và trả lời câu hỏi…

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật – Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật trang 172 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Đọc các đoạn văn sau và trả lời câu hỏi Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu … Đọc tiếpTập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật trang 172 SGK Tiếng Việt 4 tập 1, Đọc các đoạn văn sau và trả lời câu hỏi…