Tập làm văn : Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật trang 90 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 1. Đọc bài…

1. Đọc bài Con chuồn chuồn nước (sách Tiếng Việt 4, tập hai, trang 127). Xác định các đoạn trong bài văn và ý chính của mỗi đoạn vào bảng dưới đây . Tập làm văn : Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật trang 90 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt … Đọc tiếpTập làm văn : Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật trang 90 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 1. Đọc bài…

Tập làm văn : Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật – trang 92 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 3. Quan…

3. Quan sát hoạt động của một con vật mà em yêu thích và viết một đoạn văn ngắn miêu tả hoạt động của con vật đó.. Tập làm văn : Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật – trang 92 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – … Đọc tiếpTập làm văn : Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật – trang 92 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 3. Quan…