Tập làm văn : Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối trang 37 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Dựa vào dàn…

Dựa vào dàn ý bài văn tả cây chuối tiêu (Tiếng Việt 4, tâp hai, trang 60), bạn Hồng Nhung dự kiến viết bốn đoạn văn, nhưng chưa viết được đoạn nào hoàn chỉnh.. Tập làm văn : Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối trang 37 Vở bài tập (VBT) Tiếng … Đọc tiếpTập làm văn : Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối trang 37 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Dựa vào dàn…

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối trang 60 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1.Đọc dàn ý bài văn tả cây chuối tiêu.Câu…

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối – Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối trang 60 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1.Đọc dàn ý bài văn tả cây chuối tiêu.Câu 2. Dựa vào dàn ý trên, bạn Hồng Nhung dự … Đọc tiếpTập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối trang 60 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1.Đọc dàn ý bài văn tả cây chuối tiêu.Câu…