Tập làm văn – Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân trang 63 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1: Tập làm văn –…

Tập làm văn – Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân. 1. Em có nguyện vọng học thêm một môn năng khiếu (họa, nhạc, võ thuật…). Trước khi nói với bố mẹ, em muốn trao đổi với anh (chị) để anh (chị) hiểu và ủng hộ nguyện vọng của em. Tập làm văn … Đọc tiếpTập làm văn – Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân trang 63 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1: Tập làm văn –…

Tập làm văn – Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân trang 76 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Tập làm văn –…

Tập làm văn – Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân. 1. Em và người thân trong gia đình cùng đọc một truyện nói về một người có nghị lực, có ý chí vươn lên. Em trao đổi với người thân về tính cách đáng khâm phục của nhân vật đó.. Tập làm … Đọc tiếpTập làm văn – Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân trang 76 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Tập làm văn –…