Tập làm văn : Luyện tập tóm tắt tin tức trang 71 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: (3) Đọc một tin trên báo Nhi…

(3) Đọc một tin trên báo Nhi đồng hoặc Thiếu niên Tiền phong và tóm tắt tin đó bằng một vài câu.. Tập làm văn : Luyện tập tóm tắt tin tức trang 71 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – Tập làm văn : Luyện tập tóm tắt tin tức … Đọc tiếpTập làm văn : Luyện tập tóm tắt tin tức trang 71 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: (3) Đọc một tin trên báo Nhi…

Tập làm văn : Luyện tập tóm tắt tin tức trang 43 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: b)263 bạn học sinh tiểu học…

b)263 bạn học sinh tiểu học đến từ nhiều nước khác nhau cùng sống chung dưới một mái nhà ấm cúng : Trường Quốc tế Liên hợp quốc . Tập làm văn : Luyện tập tóm tắt tin tức trang 43 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – Tập làm văn … Đọc tiếpTập làm văn : Luyện tập tóm tắt tin tức trang 43 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: b)263 bạn học sinh tiểu học…

Tập làm văn: Luyện tập tóm tắt tin tức trang 72 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Đọc các tin đã cho.Câu 2. Tóm tắt mỗi tin bên bằng một hoặc…

Tập làm văn: Luyện tập tóm tắt tin tức – Tập làm văn: Luyện tập tóm tắt tin tức trang 72 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1. Đọc các tin đã cho.Câu 2. Tóm tắt mỗi tin bên bằng một hoặc hai câu:Câu 3. Dựa vào cách đưa tin trên, em hãy viết … Đọc tiếpTập làm văn: Luyện tập tóm tắt tin tức trang 72 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Đọc các tin đã cho.Câu 2. Tóm tắt mỗi tin bên bằng một hoặc…