Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận trang 93 SGK Tiếng Việt 5 tập 1, Câu 1 : Dựa vào ý kiến của một nhân vật trong mẩu chuyện…

Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình tranh luận – Tuần 9 – Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận trang 93 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 1 : Dựa vào ý kiến của một nhân vật trong mẩu chuyện dưới đây, em hãy mở rộng lí lẽ và dẫn chứng … Đọc tiếpTập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận trang 93 SGK Tiếng Việt 5 tập 1, Câu 1 : Dựa vào ý kiến của một nhân vật trong mẩu chuyện…