Tập làm văn – Luyện tập thuyết trình, tranh luận trang 59, 60 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Tập làm văn –…

Tập làm văn – Luyện tập thuyết trình, tranh luận. 1. Đọc lại bài Cái gì quý nhất 7 (Tiếng Việt 5, tập một, trang 85 – 86). Tập làm văn – Luyện tập thuyết trình, tranh luận trang 59, 60 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1 – Tập làm văn … Đọc tiếpTập làm văn – Luyện tập thuyết trình, tranh luận trang 59, 60 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Tập làm văn –…

Tập làm văn – Luyện tập thuyết trình, tranh luận trang 62, 63 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Tập làm văn –…

Tập làm văn – Luyện tập thuyết trình, tranh luận. 1. Đọc mẩu chuyện về cuộc tranh luận của Đất, Nước, Không Khí và Ánh Sáng (Tiếng Việt 5, tập một, trang 93 – 94),. Tập làm văn – Luyện tập thuyết trình, tranh luận trang 62, 63 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp … Đọc tiếpTập làm văn – Luyện tập thuyết trình, tranh luận trang 62, 63 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Tập làm văn –…