Tập làm văn – Luyện tập tả người trang 90, 91, 92 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Tập làm văn – Luyện tập tả…

Tập làm văn – Luyện tập tả người (Tả ngoại hình). 1. Chọn làm một trong hai bài tập a hoặc b . Tập làm văn – Luyện tập tả người trang 90, 91, 92 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1 – Tập làm văn – Luyện tập tả người (Tả … Đọc tiếpTập làm văn – Luyện tập tả người trang 90, 91, 92 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Tập làm văn – Luyện tập tả…

Tập làm văn – Luyện tập tả người trang 94 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Tập làm văn – Luyện tập tả người (Tả…

Tập làm văn – Luyện tập tả người (Tả ngoại hình). Dựa theo dàn ý mà em đã lập trong tuần trước, hãy viết một đoạn văn tả ngoại hình của một người mà em thường gặp.. Tập làm văn – Luyện tập tả người trang 94 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 … Đọc tiếpTập làm văn – Luyện tập tả người trang 94 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Tập làm văn – Luyện tập tả người (Tả…