Tập làm văn – Luyện tập tả người trang 105 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Tập làm văn – Luyện tập tả người….

Tập làm văn – Luyện tập tả người. 1. Đọc bài văn Công nhân sửa đường (Tiếng Việt 5, tập một, trang 150), thực hiện các yêu cầu sau . Tập làm văn – Luyện tập tả người trang 105 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1 – Tập làm văn – … Đọc tiếpTập làm văn – Luyện tập tả người trang 105 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Tập làm văn – Luyện tập tả người….

Tập làm văn – Luyện tập tả người trang 108, 109 vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1: Tập làm văn – Luyện tập tả người…

Tập làm văn – Luyện tập tả người (Tả hoạt động). 1. Lập dàn ý cho bài văn tả hoạt động của một bạn nhỏ hoặc một em bé ở tuổi tập đi, tập nói. . Tập làm văn – Luyện tập tả người trang 108, 109 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 5 tập … Đọc tiếpTập làm văn – Luyện tập tả người trang 108, 109 vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1: Tập làm văn – Luyện tập tả người…