Tập làm văn – Luyện tập tả người (Dựng đoạn mở bài) trang 4, 5 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1.Đọc hai đoạn mở…

1.Đọc hai đoạn mở đầu bài văn tả người (bài tập 1, Tiếng Việt 5, tập hai, trang 12) và cho biết cách mở bài ở hai đoạn này có gì khác nhau. Viết câu trả lời vào bảng sau . Tập làm văn – Luyện tập tả người (Dựng đoạn mở bài) trang 4, … Đọc tiếpTập làm văn – Luyện tập tả người (Dựng đoạn mở bài) trang 4, 5 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1.Đọc hai đoạn mở…