Tập làm văn – Luyện tập tả người (Dựng đoạn kết bài) trang 7, 8 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1.Đọc hai đoạn kết…

1.Đọc hai đoạn kết bài (bài tập 1, Tiếng Việt 5, tập hai, trang 14) và cho biết cách kết bài ở hai đoạn này có gì khác nhau. Viết câu trả lời vào bảng sau . Tập làm văn – Luyện tập tả người (Dựng đoạn kết bài) trang 7, 8 Vở bài tập … Đọc tiếpTập làm văn – Luyện tập tả người (Dựng đoạn kết bài) trang 7, 8 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1.Đọc hai đoạn kết…