Câu 1, 2 trang 31, 32 Tiếng Việt lớp 5 tập 1, Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:a) Những dấu hiệu báo hiệu cơn mưa sắp đến:…

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh – Tuần 3 – Câu 1, 2 trang 31, 32 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:a) Những dấu hiệu báo hiệu cơn mưa sắp đến: 1. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi: Trả lời a) Những dấu … Đọc tiếpCâu 1, 2 trang 31, 32 Tiếng Việt lớp 5 tập 1, Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:a) Những dấu hiệu báo hiệu cơn mưa sắp đến:…