Câu 1, 2 trang 21 SGK Tiếng Việt 5 tập 1, Câu 1 tìm những hình ảnh em thích trong mỗi bài văn dưới đây. Câu 2 viết đoạn văn tả cảnh một buổi …

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh – Tuần 2 – Câu 1, 2 trang 21 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 1 tìm những hình ảnh em thích trong mỗi bài văn dưới đây. Câu 2 viết đoạn văn tả cảnh một buổi sáng hoặc trưa chiều trong vườn cây TẬP LÀM VĂN: … Đọc tiếpCâu 1, 2 trang 21 SGK Tiếng Việt 5 tập 1, Câu 1 tìm những hình ảnh em thích trong mỗi bài văn dưới đây. Câu 2 viết đoạn văn tả cảnh một buổi …