Câu 1, 2 trang 14 Tiếng Việt 5 tập 1, Câu 1. Đọc bài văn dưới đây và nêu nhận xét. Câu 2. Lập dàn ý bài văn tả cảnh buổi sáng (hoặc trưa,…

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh – Tuần 1 – Câu 1, 2 trang 14 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 1. Đọc bài văn dưới đây và nêu nhận xét. Câu 2. Lập dàn ý bài văn tả cảnh buổi sáng (hoặc trưa, chiều) trong vườn cây (hay trong công viên, trên … Đọc tiếpCâu 1, 2 trang 14 Tiếng Việt 5 tập 1, Câu 1. Đọc bài văn dưới đây và nêu nhận xét. Câu 2. Lập dàn ý bài văn tả cảnh buổi sáng (hoặc trưa,…