Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh trang 54, 55, 56 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1 : Tập làm văn – Luyện tập tả…

Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh (dựng đoạn mở bài, kết bài). 1. Đọc hai đoạn mở bài của bài văn Tả con đường quen thuộc từ nhà em tới trường. . Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh trang 54, 55, 56 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập … Đọc tiếpTập làm văn – Luyện tập tả cảnh trang 54, 55, 56 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1 : Tập làm văn – Luyện tập tả…