Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh trang 7, 8 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh….

Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh. Đọc đoạn văn Buổi sớm trên cánh đồng (Tiếng Việt 5, tập một, trang 14). Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh trang 7, 8 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1 – Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh Tập làm … Đọc tiếpTập làm văn – Luyện tập tả cảnh trang 7, 8 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh….

Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh trang 10, 11 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh….

Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh. Ghi lại những hình ảnh em thích trong các bài văn Rừng trưa và Chiều tối (Tiếng Việt 5, tập một, trang 21 – 22). Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh trang 10, 11 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1 – … Đọc tiếpTập làm văn – Luyện tập tả cảnh trang 10, 11 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh….

Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh trang 16, 17 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh….

Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh 1. Đọc bài Mưa rào (Tiếng Việt 5, tập một, trang 31) và trả lời câu hỏi a) Những dấu hiệu nào báo cơn mưa sắp đến ? Mây: …………….. Gió: …………….. b) Ghi lại những từ ngữ tả tiếng mưa và hạt mưa từ lúc bắt đầu … Đọc tiếpTập làm văn – Luyện tập tả cảnh trang 16, 17 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh….

Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh trang 19, 20, 21 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Tập làm văn – Luyện tập tả…

Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh. 1.Bạn Quỳnh Liên làm bài văn tả quang cảnh sau cơn mưa. Bài văn có 4 đoạn nhưng chưa đoạn nào hoàn chỉnh.. Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh trang 19, 20, 21 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1 – Tập … Đọc tiếpTập làm văn – Luyện tập tả cảnh trang 19, 20, 21 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Tập làm văn – Luyện tập tả…

Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh trang 23, 24 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh….

Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh. 1. Từ những điều đã quan sát được về trường em, hãy lập dàn ý cho bài văn tả ngôi trường. . Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh trang 23, 24 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1 – Tập làm văn … Đọc tiếpTập làm văn – Luyện tập tả cảnh trang 23, 24 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh….

Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh trang 38, 39, 40 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Tập làm văn – Luyện tập tả…

Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh. 1. Đọc các đoạn văn dưới đây và thực hiện yêu cầu ở dưới. Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh trang 38, 39, 40 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1 – Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh Tập làm … Đọc tiếpTập làm văn – Luyện tập tả cảnh trang 38, 39, 40 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Tập làm văn – Luyện tập tả…

Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh trang 43, 44, 45 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Tập làm văn – Luyện tập tả…

Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh. 1. Đọc bài Vịnh Hạ Long (Tiếng Việt 5, tập một, trang 70 – 71), . Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh trang 43, 44, 45 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1 – Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh … Đọc tiếpTập làm văn – Luyện tập tả cảnh trang 43, 44, 45 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Tập làm văn – Luyện tập tả…

Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh trang 46, 47 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh….

Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh. Dựa theo dàn ý mà em đã lập trong tuần trước, hãy viết một đoạn văn miêu tả cảnh sông nước.. Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh trang 46, 47 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1 – Tập làm văn – … Đọc tiếpTập làm văn – Luyện tập tả cảnh trang 46, 47 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh….

Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh trang 50, 51 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh….

Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh 1. Lập dàn ý miêu tả một cảnh đẹp ở địa phương em.  2. Dựa theo dàn ý đã lập, hãy viết một đoạn văn miêu tả cảnh đẹp ở địa phương em. Trả lời : 1. Lập dàn ý miêu tả một cảnh đẹp ở địa … Đọc tiếpTập làm văn – Luyện tập tả cảnh trang 50, 51 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh….