Tập làm văn : Luyện tập quan sát con vật trang 81 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 2. Quan sát và miêu tả các…

2. Quan sát và miêu tả các đặc điểm ngoại hình của con mèo (hoặc con chó) của nhà em hoặc của nhà hàng xóm rồi lại ghi lại . Tập làm văn : Luyện tập quan sát con vật trang 81 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – Tập làm … Đọc tiếpTập làm văn : Luyện tập quan sát con vật trang 81 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 2. Quan sát và miêu tả các…