Tập làm văn : Luyện tập quan sát cây cối trang 22 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: c) Viết lại những hình ảnh…

c) Viết lại những hình ảnh so sánh và nhân hoá mà em thích trong các đoạn văn trên. Theo em, các hình ảnh so sánh và nhân hoá này có tác dụng gì ?. Tập làm văn : Luyện tập quan sát cây cối trang 22 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 … Đọc tiếpTập làm văn : Luyện tập quan sát cây cối trang 22 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: c) Viết lại những hình ảnh…

Tập làm văn: Luyện tập quan sát cây cối trang 39 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Đọc lại ba bài văn tả cây cối mới học (Sầu riêng, Bãi ngô,…

Tập làm văn: Luyện tập quan sát cây cối – Tập làm văn: Luyện tập quan sát cây cối trang 39 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1. Đọc lại ba bài văn tả cây cối mới học (Sầu riêng, Bãi ngô, Cây gạo) và nhận xét:a) Tác giả mỗi bài văn quan sát … Đọc tiếpTập làm văn: Luyện tập quan sát cây cối trang 39 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Đọc lại ba bài văn tả cây cối mới học (Sầu riêng, Bãi ngô,…