Tập làm văn – Luyện tập phát triển câu chuyện trang 47 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1: Tập làm văn – Luyện tập…

Tập làm văn – Luyện tập phát triển câu chuyện. 1. Trong giấc mơ, em được một bà tiên cho ba điều ước và em đã thực hiện cả ba điều ước đó. Hãy kể lại câu chuyện ấy theo trình tự thời gian.. Tập làm văn – Luyện tập phát triển câu chuyện trang … Đọc tiếpTập làm văn – Luyện tập phát triển câu chuyện trang 47 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1: Tập làm văn – Luyện tập…