Tập làm văn – Luyện tập miêu tả đồ vật trang 108 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1 : Tập làm văn – Luyện tập miêu tả…

Tập làm văn – Luyện tập miêu tả đồ vật. 1. Đọc bài văn Chiếc xe đạp của chú Tư (Tiếng Việt 4, tập một, trang 150-151), thực hiện các yêu cầu ở dưới.. Tập làm văn – Luyện tập miêu tả đồ vật trang 108 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1 … Đọc tiếpTập làm văn – Luyện tập miêu tả đồ vật trang 108 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1 : Tập làm văn – Luyện tập miêu tả…

Tập làm văn – Luyện tập miêu tả đồ vật trang 121 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1 : Tả một đồ chơi mà em…

Tả một đồ chơi mà em thích.. Tập làm văn – Luyện tập miêu tả đồ vật trang 121 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1 – Tập làm văn – Luyện tập miêu tả đồ vật TẬP LÀM VĂN – LUYỆN TẬP MIÊU TẢ ĐỒ VẬT Để bài (viết) Tả một đồ … Đọc tiếpTập làm văn – Luyện tập miêu tả đồ vật trang 121 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1 : Tả một đồ chơi mà em…