Tập làm văn – Luyện tập miêu tả cây cối trang 52 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Tả một cây có bóng mát (hoặc…

Tả một cây có bóng mát (hoặc cây ăn quả, cây hoa) mà em yêu thích. (Chú ý : Đọc kĩ các gợi ý trong Tiếng Việt 4, tập hai, trang 83 – 84) để viết được một bài văn miêu tả đúng yêu cầu).. Tập làm văn – Luyện tập miêu tả cây cối … Đọc tiếpTập làm văn – Luyện tập miêu tả cây cối trang 52 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Tả một cây có bóng mát (hoặc…

Tập làm văn: Luyện tập miêu tả cây cối trang 83 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Đề bài:Tả một cây có bóng mát hoặc cây ăn quả mà em yêu thích….

Tập làm văn: Luyện tập miêu tả cây cối – Tập làm văn: Luyện tập miêu tả cây cối trang 83 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Đề bài:Tả một cây có bóng mát hoặc cây ăn quả mà em yêu thích. Đề bài: Tả một cây có bóng mát hoặc cây ăn quả mà … Đọc tiếpTập làm văn: Luyện tập miêu tả cây cối trang 83 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Đề bài:Tả một cây có bóng mát hoặc cây ăn quả mà em yêu thích….